Assessorament i procediment

  • Assistència a inspeccions de treball, conciliacions, arbitratges.
  • Tramitació i gestió d'acomiadaments.
  • Representació davant possibles reclamacions de drets, quantitat, sancions.