Assessoria laboral

Els professionals de YDROS li ajudaran de manera individualitzada en la gestió integral de l'àrea de les relacions laborals, permetent-li racionalitzar els seus recursos i optimitzar les seves despeses.

Oferim eficàcia i rapidesa en la gestió de personal adaptant la legislació vigent aplicable a l'activitat concreta de cada client.

Proporcionem al client l'assessorament i la representació legal necessària davant situacions conflictives.

Tramitem el permís de treball per a facilitar l'accés a personal estranger qualificat a llocs de treball de difícil cobertura.