Consultoria d'Empreses

Oferim assessorament a les organitzacions públiques i privades, en els diferents sistemes de gestió relacionats amb l’administració dels RR.HH. de la seva empresa.

Anàlisi i Descripció de llocs de treball

“L'estudi i descomposició de les responsabilitats, tasques, caracteristicas de l'entorn i competències de l'ocupant en unitats operacionals i objetivables. Existeixen diferents metodes per realitzar aquest tipus d'estudi”

Federico Gan

Sistemes Retributius

Un bon sistema de retribucion ha de complir els següents requisits:

  • Retenir als millors empleats, a traves de la consistència interna en l'estructura retributiva.
  • Atreure als millors candidats, gràcies a una sistema retributiu competitiu en el mercat salarial.
  • Generar confiança per la seva Transparència i Senzillesa.

Models de gestió

  • Balanced Score Card
  • Gestió per competències
  • EFQM
  • PMBOK
  • TQM

Sistemes d'Avaluació d'Acompliment

L’èxit d'una empresa, depèn entrre moltes altres coses, del bon funcionamient de el seu equip humà. Per a determinar la contribució de cada persona, a aquest bon resultat organizacional, és necessari disposar d'un programa formal i transparent d'avaluació d'acompliment.

Programes de Prestacions Socials

Sistemes de compensació indirecta que milloren la qualitat de vida de les persones pertanyents a l'organització.

Processos Específics de Selecció de Personal