Consultoria Organizacional

La consultoria organizacional es un servei profesional que permet als gestors de les empreses, pùbliques i privades, millorar l’eficàcia i rendibilitat, econòmica i social, de les organitzacions.

Els objectius de la consultoria organizacional són identificar, definir, analitzar i proposar alternatives per a resoldre els inconvenients que afecten al bon funcionament de les empreses.

La labor del consultor com "agent de canvi", comporta diferent tipus d'accions, totes dirigides a facilitar que l'organització aprofiti al màxim la potencialitat dels seus recursos.