Desenvolupament de Perfils Professionals

La formació contínua en la societat del coneixement representa un dels pilars fonamentals sobre el qual s'assenta l'eficaç desenvolupament de qualsevol organització.

En aquesta societat del coneixement només existeix una constant, la necessitat d'anticipar-se al canvi, viure en constant adaptació al mitjŕ, buscant elements de millora.

Un d'aquests elements de millora és acceptar la necessitat d'invertir en el desenvolupament professional dels nostres col·laboradors com part necessŕria d'un creixement futur de la nostra organització.

La formació empresarial es pot dividir en dues grans grups: La formació oberta i la formació ad-hoc.